Česky Deutsch

Ústí nad Labem si připomnělo oběti událostí 31. července 1945

Ústí nad Labem si připomnělo oběti výbuchu muničního skladu v Krásném Březně a následných násilností na německém obyvatelstvu v Ústí nad Labem, ke kterým došlo 31. července 1945. Dopoledne položili zástupci města v čele s primátorem Petrem Nedvědickým květiny u pamětní desky v místech dřívějšího muničního skladu. Odpoledne se konala vzpomínková akce na mostě dr. Edvarda Beneše, které se zúčastnili zástupci Spolku Němců a přátel německé kultury, členové Zastupitelstva města Ústí nad Labem a městského obvodu Střekov, představitelé římskokatolické církve, poslanec Evropského parlamentu Mikuláš Piksa a další hosté. [...]

Collegium Bohemicum oznámilo záměr vypsat výběrové řízení na zhotovení výstavy „Naši Němci“

Collegium Bohemicum učinilo ve Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na tzv. generálního zhotovitele stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“. Odkaz na toto oznámení je možné najít zde.

(Pro zobrazení celého článku klikněte na nadpis)

Duo "Malíři"

Richard a Vojtěch Šulkovi zahrají a zazpívají egerlandské lidové písně a přednesou texty psané v egerlandském nářečí. Smysl textů bude překládán do češtiny. 23. 6. 2019 od 14 hod. v kavárně Muzea města Ústí nad Labem. Vstup volný.

Návštěva ministra kultury

V úterý 15. 1. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnilo za přítomnosti ministra kultury České republiky Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. jednání ve věci realizace stálé historické expozice, kterou připravuje Collegium Bohemicum o.p.s. ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, p.o. Přítomni byli zástupci všech zakladatelů Collegia Bohemica o.p.s.
Účastníci jednání se seznámili se současným stavem realizace stálé historické expozice a projednali úkoly pro nejbližší období, kdy se předpokládá zahájení vlastní stavby expozice v průběhu letošního roku. Shodli se na společném zájmu všech zakladatelů podpořit úspěšnou realizaci projektu stálé expozice a zároveň zahájit jednání o další budoucnosti Collegia Bohemica jako důležité paměťové instituce v rámci střední Evropy.

Podzimní Kino Aussig 2018

Také letošní podzim přinášíme tradiční filmovou řadu Kino Aussig:

6.11. Das Schloss / Zámek

13.11. Vor der Morgenröte / Před ranními červánky

20.11. Wild / Divoká

27.11. Timm Thaler oder das verkaufte Lachen / Timm Thaler aneb O chalpci, který prodal svůj smích


Místo: Veřejný sál Hraničář
Čas: od 17.00 hodin
Cena: 50 Kč / 30 Kč (snížené)

Probuzení a protest

Vernisáž výstavy se koná 14. 11. 2018,
17:00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem

Šestnáct velkoformátových panelů přiblíží atmosféru roku 1968, resp. reakci na jeho události v Praze, Berlíně, Lipsku a Drážďanech. Výstava Probuzení a protest, která vznikla ve spolupráci Goethe-Institutu a Saské akademie umění, připomíná 50. jubileum roku 1968 a všímá si především touhy československé a německé veřejnosti po změnách. Po vzoru pražského jara rostla v 60. letech i v bývalé NDR touha po osobní svobodě a po spoluutváření socialismu. Především mladí lidé a umělci se pustili do kritiky režimu, chtěli být vyslyšeni a s pomocí protestních akcí podporovali reformující se Československo.

Kafka Band putuje Amerikou

Projekt podle fragmentu románu Franze Kafky

Amerika. Tak se jmenuje nedokončený fragment spisovatele Franze Kafky, který se stal inspirací pro nové skladby kapely Kafka Band. Po Zámku jde o druhý Kafkův román, který skupina převádí do hudební podoby. Jaroslav Rudiš společně s režisérem Alexanderem Riemenschneiderem a hudebníky dílo původně adaptoval pro divadelní inscenaci v německých Brémách. Hudebně se zvuk sedmičlenné kapely od Zámku, který byl také uveden v divadle v Brémách, výrazně posunul. „Je chladnější, strojovější, větší prostor mají syntetizátory, ale také vocodery a elektronické bicí“, říká kytarista a kapelník Dušan Neuwerth. Koncert opět doprovázejí videoprojekce, o které se postará VJ Clad.

Místo a čas: 11.11.2018, Veřejný sál Hraničář, 20 hod.

Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (snížené)
Předprodej: 160 Kč / 120 Kč (snížené)
Veřejný sál Hraničář

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info

Ústecká noc literatury

Německá literatura z českých zemí

Stejně jako v uplynulých letech se v rámci Ústecké noci literatury uskuteční čtení z děl německy píšících autorů. V letošním roce si budou moci návštěvníci poslechnout texty německých autorů narozených v Čechách, a to nejen Franze Kafky, ale i dalších německých spisovatelů, z nichž někteří jsou již zapomenuti nebo neprávem opomíjeni. Texty budou interpretovat ústečtí herci. Akce se uskuteční v prostorách ústeckého muzea, kde Collegium Bohemicum připravuje stálou výstavu k dějinám německy mluvících obyvatel
českých zemí.

Vstupné: zdarma
Místo a čas: 9.11., Muzeum města Ústí nad Labem, 18.00 hodin

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info

Martha Laux und der bunte Hund

Hudební duo z německých Drážďan svoji tvorbu popisuje jako „reálně-utopický bosý šanson, kterému nechybí hloubka, a přesto je vždy připraven vstříc životu“. Dle vlastních slov zpracovávají Martha Laux a Jan Kosyk ve své hudební tvorbě otázky života, a sice s melancholickou radostí, milosrdným vztekem a porcí pokory vůči životu jako procesu učení. Nebojí se dotknout ani politických témat. Pro projekt Martha Laux und der bunte Hund je charakteristická symbióza hlasu, klavíru, srdce, rozumu, emocí a politiky, která se odráží i v jejich textech. Útulná a komorní atmosféra kavárenského prostředí nabídne návštěvníkům ještě příjemnější hudební zážitek.

Vstupné: zdarma
www.cafemax.cz

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

Česko-německý Šporkův komorní orchestr a Pěvecký sbor Úštěk

Pod taktovkou dirigenta Kolomana Poláka představí nově založený českoněmecký komorní orchestr spolu s Pěveckým sborem Úštěk, jehož nedávné vystoupení bylo kritikou označeno za „překvapení drážďanské kulturní sezóny 2017“, jednu z nejznámějších skladeb dějin hudby, Mozartovo Requiem. Autorství některých pasáží je dodnes zahaleno tajemstvím. Zazní i fragment nedávno objevené fugy „Amen“, napsané Mozartem těsně před smrtí jako závěr části Lacrimosa. Šporkův komorní orchestr založila Hudební společnost Úštěk díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

Vstupné: 100 Kč
Předprodej: na pokladně Muzea města Ústí nad Labem

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info