Česky Deutsch

Místa vzpomínání – Umístění vzpomínání

Česko-německo-kosovské setkaní o formě historické paměti.

Navštívíme pamětní místa v ČR, v Německu a také v Kosovu. Budeme se setkávat s lidmi, kteří zažili válku. Věříme, že místa, kde lidé zažili války, migrace a hlédáni identit vznášejí možné otázky, které lidé mají, ačkoliv víme, že i zde jsou rozdíly. Jsme toho názoru, že je nutné a přínosné o této problematice diskutovat napříč zeměmi.

Dotkneme se osobních, zcela privátních vzpomínek, tak jak je zažili účastníci projektu. Ale také jak tomu je v politice; institucionální vzpomínámi. Díky těmto impulsům a navazující diskuzi budou studenti výtvarné kultury podníceni realizovat umělecky vlastní formy vzpomínání, popř. ztvárnit prožitek kriticky.

Marie Luise Lange, profesorka teorie uměleckého ztvárnění na Institutu pro vědu o umění a o hudbě, obor výtvarná pedagogika na Technické univerzitě v Drážďanech, umělecky - praktické učení performance art, prostorová koncepce a video, doprovodí semináře a poradí studentům při vzniku jejich vlastních prací.

Projekt se uskuteční 7. 5.-19. 5. Týden v Řehlovicích s výletem do Dráždan a týden v Prištině. Partnery projektu jsou: v Kosovu Multimedia Centrum a Youth Initiative for Human Rights z Prištiny, v Německu TU Dresden a v Ústeckém kraji Kulturní centrum Řehlovice a Collegium Bohemicum.

Podpořeno:
Nadací Roberta Bosche
Goethe Institutem