Česky Deutsch

Příručka německé literatury Prahy a českých zemí

Se spoluvydaveteli příručky

Příručka německé literatury Prahy a českých zemí podává rozsáhlý přehled o literatuře jednoho středoevropského regionu a její vývoj od dob osvícenství. Publikace usiluje o překonání dosavadních konceptualizací, jež striktně oddělovaly pražskou německy psanou literaturou od tzv. literatury sudetoněmecké. Naopak nově Příručka nabízí transkulturní a transregionální zasazení německojazyčné literatury českých zemí do komplexního pole působení a napětí mezi německou, židovskou, českou a habsburskou literaturou a kulturou.

Vstupné: volné

Celý program 21. Dnů české a německé kultury na www.tdkt.info