Česky Deutsch

Pozvánka na spuštění webové stránky „bordernetwork.eu“

Muzeum města Ústí nad Labem, Institut saské historie a kulturní antropologie (Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.) a Collegium Bohemicum, o.p.s. Vás srdečně zvou na spuštění webové stránky „bordernetwork.eu“. Akce se koná ve středu 22. března 2017 v 15:00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem.
Tato webová stránka by měla přispět ke zviditelnění rozsáhlých nabídek mezinárodních aktivit v česko-polsko-německém pohraničí a umožnit další vzájemné provázání různých iniciativ. Zmíněné aktivity vznikaly od otvírání hranic v různých rovinách:
Jsou to například kooperace na hospodařské a politické rovině, ale také spolupráce v oblasti muzeí nebo ochrany přírody a památek. Jsou pořádány společné sportovní akce, volnočasové aktivity, výměny žáků a studentů anebo setkání zaměřená na umění, hudbu, divadlo a film.
Na tuto rozmanitou a rostoucí síť iniciativ a institucí, jež překračuje hranice, se zaměřuje projekt „Kontaktní zóny. Kulturní praxe v česko-polsko-německém pohraničí“, vedený Institutem saské historie a kulturní antropologie od roku 2015.
Těšíme se na Vaši účast a rádi odpovíme na Vaše otázky.