Česky Deutsch

Vernisáž výstavy Okamžiky DČNK

Cottbuský rodák a fotograf Peter R. Fischer od roku 2008 žije v Drážďanech a od té doby se věnuje fotografii. Ve svých fotografiích se zaměřuje na fascinaci všedními věcmi. On sám popisuje své obrazy jako „Fotografie každodenní samozřejmosti“. Tím se odkazuje na své práce, které představují detaily ve věcnosti, lidskosti a také vlastní zkušenost. Nejde mu o „senzační“ fotografie, ale o dokumentování reality a cítění obrazů. Záměrně ale i intuitivně přitom volí vlastní pozici a úhel pohledu. V letošním roce ukazuje Peter R. Fischer své práce vázající se k akcím Dnů české a německé kultury z předešlých ročníků. Akci pořádá Collegium Bohemicum za podpory Goethe-Institutu v ČR a Ministerstva kultury ČR.