Česky Deutsch

Em. Prof. Václav Bok


– historik a filolog, nar. 1939 v Praze
– r. 1992 jmenován profesorem pro starší německou literaturu na katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
– šéfredaktor časopisu Germanoslavica
– specializován mj. na německou literaturu v Čechách 13.-16. st. a německá osobní a místní jména v Čechách
nyní emeritní profesor, dříve katedra germanistiky Jihočeské univerzity