Česky Deutsch

Vznikající sbírka Collegia Bohemica

Oborová část sbírky - podsbírka: Německé kulturní dědictví

Vlastník: Collegium Bohemicum,o.p.s.
Správce: Collegium Bohemicum,o.p.s., Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
www.collegiumbohemicum.cz

Počet ev. čísel: 0 (vyřazeno: 0)
Archiválie: Ne
Kult. památky: Ne

Území:
Předměty ve sbírce pocházejí z českých zemí, a to především z těch jejích částí, které byly v minulosti osídleny převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Zahrnuje tak nejen pohraniční oblasti dnešní České republiky, ale i dřívější jazykové ostrovy.

Období:
Sbírka dnes obsahuje předměty od počátku 17. století. Největší část předmětů je ze století 18.–20. Sbírka je soustavně doplňována z darů a prostřednictvím vlastních nákupů.

Předměty:
Ve sbírce Collegia Bohemica jsou zastoupeny předměty, které mají dokumentační a prezentační hodnotu pro téma dějin německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích a jejich kulturního dědictví. Typově jde jak o knihy (rukopisy a tisky), tak trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu. Součástí sbírky jsou memorabilia sudetoněmeckých spolků z doby po druhé světové válce. Sbírka vzniká v souvislosti s přípravou muzea německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Nákupy předmětů probíhají po konzultaci s poradním sborem pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica.