Česky Deutsch

Interní zaměstnanci

Ředitel

PhDr. Petr Koura, Ph.D.
koura@collegiumbohemicum.cz
Tel. +420 413 034 582

Zástupce ředitele, kurátor sbírky

Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
okurka@collegiumbohemicum.cz
Tel. +420 475 210 937

Asistentka ředitele

Mgr. Kateřina Hartmanová
info@collegiumbohemicum.cz
Tel. +420 413 034 583

Kulturní manažerka

Bc. Tereza Forker
forker@collegiumbohemicum.cz
Tel. +420 413 034 584

Dobrovolník

Jonathan Icks
icks@collegiumbohemicum.cz