Česky Deutsch

Dr. Hans Peter Hye

– historik, nar. 1955 v Innsbrucku
– činný v Komisi pro dějiny habsburské monarchie
– od roku 1996 pracovník Historické komise Rakouské akademie věd
– specializuje se na výzkum dějin spolkové činnosti
a měšťanstva v habsburské monarchii, politické, ústavní a správní
dějiny především zemí habsburské monarchie, dějiny města Ústí nad
Labem v 19. století a revoluční rok 1848