Česky Deutsch

Doktorandská stipendia Collegia Bohemica k tématům z dějin Němců v českých zemích

Obor: historie a další sociální a humanitní obory

Určení: česky nebo německy mluvící doktorandi stojící před dopsáním doktorské disertace

Výše stipendia: 14.000 Kč měsíčně

Další podpora:

- podpora na bydlení ve výši 2.500 Kč měsíčně (lze zprostředkovat ubytování na koleji univerzity)
- zajištění pracovního zázemí
- podpora při základní orientaci v místě a navázání kontaktů k badatelům a institucím v severních Čechách a Praze, pro německy mluvící stipendisty také podpora při orientaci v českém jazykovém prostředí

Podmínky: předložení projektu doktorské práce na třech stranách včetně popisu rozpracovanosti projektu (v češtině nebo němčině)
- strukturovaný životopis s přiloženou fotografií
- dva doporučující dopisy (v češtině, němčině nebo angličtině)

Počet udělovaných stipendií: 1-3

Uzávěrka přihlášek: 24. května 2010 (rozhodující je razítko odeslání)

Způsob výběru:
- rozhodnutím správní rady Collegia Bohemica na základě hodnocení dvěma členy vědecké rady

- informaci o udělených stipendiích oznámíme na konci června 2010

Kontakt: Mgr. Blanka Mouralová, ředitelka

Collegium Bohemicum, o.p.s., Brněnská 2, 400 01 Ústí nad Labem
Tel. (00420) 475 282 640
Fax: (00420) 475 282 646
E-mail: mouralova@collegiumbohemicum.cz