Česky Deutsch

Založení a cíle

Založení společnosti na konci roku 2006 a zahájení činnosti její kanceláře v létě 2007 navázalo na několikaletou přípravnou fázi projektu Collegia Bohemica, na které se za výrazné podpory města Ústí nad Labem (primátoři P. Gandalovič a J. Kubata) podílelo Muzeum města, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu, zaměřenou na kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z ČR, Německa, Rakouska a dalších zemí.

Všeobecně se dnes ví o konfliktech, rozporech a násilí, které provázely styky Čechů a Němců, a jejich dozvuky částečně působí dále i do přítomnosti. Mnohem méně se hovoří o tom, co tyto dvě skupiny na našem území spojovalo a co společné sdílely. Česko-německé styky mají složité a mnohoznačné dějiny. Collegium Bohemicum má za úkol je ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky v České republice a zahraničí důkladně prostudovat a zprostředkovat veřejnosti výsledky tohoto bádání různými způsoby: výstavami, přednáškami, konferencemi, knihovnou a doprovodnými programy.

Historicko-vědecká práce je ale jen částí činnosti Collegia Bohemica. Chceme dále utvářet česko-německé a česko-rakouské vztahy a umožnit široké veřejnosti, aby si na ně sama utvořila bezpředsudečný názor. Všechny tři země jsou sousedy ve spojené Evropě. Přesto jejich obyvatelé toho o sobě ví tak málo. Změnit tento fakt je také posláním Collegia Bohemica. Spolupracuje těsně s partnery z města Ústí nad Labem, z dalších míst v Ústeckém kraji i celé České republice, a ze Saska na organizaci nejrůznějších kulturních akcí, které mají zprostředkovávat vyvážený obraz sousedních německojazyčných zemí. Zároveň mají naše akce poskytnout občanům těchto zemí možnosti ke vzájemným kontaktům. Jen když lidé mají možnost se potkat, můžou se také setkat.