Česky Deutsch

Dodatečný výběr do 8. a 10. ročníku bilingvního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně

MŠMT oznamuje, že se od školního roku 2010/11 uvolnila místa ke studiu v 8. a 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaném na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

Studium v projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků (němčina, angličtina, francouzština, latina).

Výuka, ubytování a stravování na internátě jsou pro české žáky bezplatné.
Úspěšní absolventi získají po dvanáctileté školní docházce (o rok dříve, než jejich vrstevníci v ČR) německé maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno.

Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, velmi dobrá znalost německého jazyka, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení se ke studiu a životu v cizině.

O přijetí do 8. ročníku se mohou ucházet jak žáci základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků, tak žáci tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci z 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Přihlášky zasílejte do 30. září 2010 na adresu:

Frau Rita Weber
Friedrich-Schiller-Gymnasium
Seminarstr. 3
D-01796 Pirna
Deutschland

V přihlášce je nutné uvést jméno, příjmení,datum narození, bydliště včetně telefonního/e-mailového spojení, adresu školy, kterou žák navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období.

Zájemci budou vyzváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k pohovoru do Pirny, při kterém prokáží znalosti z německého, angliského jazyka (písemně i ústně) a matematiky (písemně). Předběžný termín výběrového řízení je říjen 2010.

Bližší informace o škole a studiu lze získat na internetové stránce www.schillergymnasium-pirna.de nebo na tel. 0049 3501 528512. Dotazy je možné zasílat též koordinátorce projektu paní Mgr. Ritě Weber nebo českému koordinátorovi panu PhDr. Josefu Urbánkovi