Česky Deutsch

AKTUALIZOVANÉ OTÁZKY SOUTĚŽÍCÍCH A ODPOVĚDI VYHLAŠOVATELE ODSOUHLASENÉ POROTOU SOUTĚŽE

Vážení účastníci architektonicko - výtvarné soutěže o návrh, zde Vám předkládáme odpovědi na Vaše otázky zaslané v řádném termínu. Aktualizace Přílohy 5 u otázky č. 12

Odpovědi

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6