Česky Deutsch

Česko-německé fórum mládeže hledá KOORDINÁTORA / KOORDINÁTORKU

Uchazeči či uchazečky by měli mít:
 zájem o česko-německou spolupráci
 organizační talent
 předchozí organizační zkušenosti
 chuť být flexibilní a angažovaní po dobu jednoho roku
 dobré znalosti německého jazyka

Obsah práce:
 organizace setkání Fóra mládeže v úzké spolupráci s koordinátorem/kou/ na německé straně a mluvčími Fóra mládeže
 vyúčtování všech setkání ve spolupráci se sdruženími, která jsou nositeli celého
projektu
 organizační podpora jednotlivých pracovních skupin

Plenární zasedání Fóra mládeže se budou v příštím období konat tři. První setkání Fóra mládeže se bude konat v září 2011 v Německu.
Podle dosavadních zkušeností připadne na tuto práci přibližně 60 hodin měsíčně. K tomu je
třeba připočítat cesty na pracovní setkání v Česku i Německu.
Práce je honorována formou smlouvy o dílo v celkové výši 3000,- EUR za celé období jednoho roku, odměna bude vyplácena ve třech splátkách. Poplatky za telefon, fax, cestovné či jiné výdaje budou propláceny zvlášť.
Přijímací pohovor se bude konat 2. dubna 2011 v Praze. Noví koordinátoři by se poté měli zúčastnit posledního setkání Fóra mládeže v jeho současném složení od 4. do 7. května 2011 v Praze, aby získali lepší představu o práci, která je bude čekat.
Čeští zájemci zasílejte prosím e-mailem své přihlášky v německém jazyce (motivační dopis a strukturovaný životopis) Ondřeji Pavlíkovi, předsedovi Česko-německého fóra mládeže o.s., který též zodpoví případné dotazy.
Přihlášky v tandemu (tj. současná přihláška dvou osob na místa českého i německého koordinátora) jsou vítány. Uzávěrka přihlášek je 13. března 2011.
Kontakt: ondrej.pavlik@yahoo.com