Česky Deutsch

Marco Zimmermann

Marco Zimmermann má nepřetržité vazby k České republice od svého prvního zdejšího studijního pobytu v roce 2003. V Düsseldorfu vystudoval východoevropské dějiny a informatiku, v Čechách se v akademickém roce 2003/2007 věnoval mezinárodním studiím. Jako tutor DAAD učil na katedře německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd UK a koordinoval výměnný projekt DAAD mezi pražskou a düsseldorfskou univerzitou a ediční projekt mezi Düsseldorfem a Brnem.
Od roku 2007 pobývá v souvislosti s přípravou své dizertační práce pravidelně v Praze a Litoměřicích. Pravidelně píše pro Landeszeitung, list německé menšiny v České republice, a pracuje jako lektor a překladatel. Těžiště jeho odborného zájmu tvoří dějiny německých nacionálů v českých zemích a politika Sudetoněmeckého landsmanšaftu ve Spolkové republice. V rámci nynějšícho ústeckého pobytu mj. zkoumá archivní prameny vzhledem k činnosti Rudolfa Lodgmana von Auen, který byl v roce 1911 zvolen za město Ústí poslancem do rakouské Říšské rady. Životopis tohoto politika je tématem Zimmermannovy dizertační práce.