Česky Deutsch

Aktuální dění v projektu Malé památky

Dne 18. dubna se v Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP konala schůzka projektových partnerů na které byl projednán dosavadní postup v dokumentaci drobných nemovitých památek na obou stranicích hranice. Z české strany byla předložena zpráva terénního pracovníka Bc. Michala Trněného, který konstatoval: „ V současné době máme přesně zdokumentováno cirka 80 památek. Mnohé se nám podařilo identifikovat na základě archivních rešerší kolegy Mgr. Leibla a některé se nám zatím nepodařilo dohledat.“ Otázka zůstává, zda jsou na dobro ztraceny, či zda se jejich torza podaří dohledat v blízkém okolí, dodal Trněný. Saská strana představila dokumentaci cca 500 drobných památek, které jsou již zdokumentovány a zaneseny do databáze a v současné době nahrávány do mapového systému GIS. Zástupci saského partnera konstatovali velmi dobrou zachovalost tamějších památek, které jsou v lužicko-srbské oblasti pečlivě udržovány a tak je nestihl osud, kterým prošly obdobné památky na území obydleném před rokem 1945 převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Tato drastická a násilná výměna obyvatelstva je považována za jednu z hlavních příčin přetržení vazeb obyvatel a kulturní krajiny.