Česky Deutsch

Slavnostní koncert mezinárodně uznávaných hudebníků zakončí v budově Musea v Ústí nad Labem Dny české a německé kultury

V pondělí 19. listopadu 2012 po 18 hodině čeká diváky v Ústí jedinečná příležitost slyšet skladby R. Schumanna, J. Brahmse či R. Strausse v netradičním podání tří vynikajících umělců: sopranistky Barbary Kriegerové, violisty Vladimíra Bukače a klavíristy Karla Košárka. Uchvacující, všestranná a angažovaná sopranistka je mj. nositelkou známé ceny AS.LI.CO. opery La Scala a její umělecké krédo zní: „Chtěla bych zpřístupnit klasickou hudbu co nejvíce lidem“. Vladimír Bukač, který hraje na vzácný historický nástroj z italské dílny, působil a působí v Japonsku, Německu a Velké Británii, a to i jako hudební pedagog. Je laureátem soutěže Waltera Naumburga v New Yorku. Karel Košárek například pravidelně spolupracuje s mezzosopranistkou Magdalenou Koženou.
Koncertu bude předcházet slavnostní odhalení reprodukcí tří historických obrazů ústecké krajiny z dílny světově proslulých malířů Ludwiga Richtera a Caspara Davida Friedricha ve foyer budovy Musea. Pořádající organizace Collegium Bohemicum chce tímto odhalením širokou veřejnost pozvat na připravovanou stálou expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí a zároveň připomenout dvacáté výročí novodobých česko-německých kulturních vztahů, které je také hlavním mottem letošních 14. Dnů české a německé kultury.
Vstupenky na slavnostní koncert jsou zdarma. Zájemce žádáme o potvrzení účasti do 15. listopadu 2012 e-mailem na adresu: liscakova@collegiumbohemicum.cz nebo telefonicky na číslech 413 034 586, 413 034 583.

Dny české a německé kultury pořádá veřejně prospěšná Nadace Brücke/Most, Zemské hlavní město Drážďany a Collegium Bohemicum ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech, Ministerstvem kultury České Republiky a Goethe-Institutem v Praze.
Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně-vzdělávací a vědecká společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí. Organizuje a podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky, podporuje badatelské projekty, vypisuje stipendia) a organizuje vzdělávací projekty. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem připravuje stálou expozici o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. Více na www.collegiumbohemicum.cz.