Česky Deutsch

Muzeum města Ústí nad Labem zve na výstavu Příběhy míst : 2. 4. - 11. 8. 2013

Od 2.4.2013 do 11.8.2013 se v Muzeu města Ústí nad Labem koná výstava Příběhy míst. Téma výstavy Příběhy míst je dáno podtitulem Topografie soudobé paměti národa. Toto téma je zaměřeno na studium vytváření a uchování veřejně sdílené kultury vzpomínání v České republice v období po roce 1989 a to na období soudobých českých dějin let 1948 až 1989.
Z více než čtyř stovek pamětních míst v České republice na období let 1948-1989 bylo pro výstavu vybráno více než čtyřicet příkladů, které by měly reprezentovat jak všechny významné regiony republiky, tak základní typologické okruhy projevů současné kolektivní paměti ve veřejném prostoru.
Jak řekla jedna ze spoluautorek konceptu výstavy Kristina Magasaniková „Výstava se pokouší o sdělení, že individuální i kolektivní paměť je třeba stále znova objevovat, a k tomu výstava přispívá spíše kladením otázek než pouhou prezentací historických údajů.“
Výstava byla připravena na základě spolupráce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za podpory Muzea města Ústí nad Labem. Vedoucí projektu výstavy je Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., kurátorem výstavy je Mgr. Václav Houfek.

Text byl citován a parafrázován z oficiálních stránek Muzea města Ústí nad Labem (viz odkaz dole)

Bližší informace naleznete zde