Česky Deutsch

Letní akademie pro kurátory současného umění - přihlášky do 30. června 2013

Od 2. do 8. září pořádá Goethe-Institut spolu s NRW KULTURsekretariat sedmidenní letní akademii pro kurátory současného umění z České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska v dole Zollverein Essen. Cílem akademie je zprostředkovat kurátorům z dalších evropských zemí aktuální impulzy z německé umělecké scény a pomoci navázat dlouhodobou spolupráci německých kulturních aktérů s účastníky této letní akademie.
Tématem akademie je současná německá umělecká scéna na příkladu Severního Porýní-Vestfálska a role umění ve veřejném prostoru.

Tento text shrnuje text na oficiálních stránkách Goethe-Institutu v Praze (viz odkaz dole)

Bližší informace k přihlášce a dalším nezbytným podkladům naleznete zde