Česky Deutsch

Sbírka v roce 2012

V roce 2012 byla sbírka Collegia Bohemica obohacena o předměty do všech tematických okruhů stálé expozice a do většiny výstavních místností. Předměty byly nákupní komisi předkládány i s udáním jejich zamýšleného umístění v expozici. Do tematického okruhu industrializace byl zakoupen soubor hudebních nástrojů z Kraslic a soubor jablonecké bižuterie, včetně rozměrného lisu, na kterém se bižuterie vyráběla od dvacátých do devadesátých let 20. století. Collegium Bohemicum tak připomene dva exportní úspěchy někdejších německy mluvících severozápadních Čech. K tématu politických dějin byl získán například velmi vzácný volební plakát Heimatfront Konráda Henleina. Plakát oslovuje veterány z I. světové války a zve je do řad politické strany, která své příznivce postupně zavedla do války další. Volný čas a sport připomínají velmi zachovalé sáňky „ještědky“, z někdejší slavné dráhy, kde liberečtí trávili své radovánky a soutěžili sportovci z celé Evropy.

S trávením volného času souvisí i obsáhlý a zcela jedinečný soubor pohlednic z města Lokte. Pohlednice velmi názorně ukazují, jak se město nabízí turistům a stylizuje v proměně grafických stylů i témat za několik desetiletí. Reprezentanty proměn životního stylu jsou opravdu krásné kusy nábytku – secesní sekretář zakoupený přímo v Ústí nad Labem a sedací souprava vytvořená podle návrhu Josefa Hoffmanna pořízená za velmi výhodných cenových podmínek v Praze. Za hranicemi ČR Collegium Bohemicum pořídilo jedinečný soubor skla z majetku saské šlechtické rodiny. Sklo od baroka do počátku 19. století rodina nakupovala v českých zemích po několik generací, a prokázala tak vybraný vkus. Východoněmecký stát sbírku znárodnil, po roce 1989 byla vrácena, a nyní se dostala na volný trh. Collegium Bohemicum tak získalo předměty s příběhem, včetně přírůstkových čísel muzea v někdejší NDR na noze rytých sklenic. Ve Vídni se podařilo získat reprezentativní faksimile Bible Václava IV., s nádhernými iluminacemi někdy i dosti nahých lazebnic. V expozici Collegia Bohemica bude tato německy psaná Bible reprezentovat mj. ukázku kvality němčiny na pražském dvoře ve 14. století.