Česky Deutsch

8. česko-německé setkání mládeže 25. - 27. dubna 2014

Koordinační centrum česko-německé mládeže Tandem zve zájemce ve věku 16 - 24 let se zájmem o historii na Česko - německé setkání mládeže, které se koná Památnku Terezín. Téma perzekuovaných lidí nacistickým režimem bude přiblíženo interaktivím způsobem - účastníci se budou podílet na workshopech a setkají se s pamětníky.

Bližší informace