Česky Deutsch

Dobří emigranti se vracejí - Michael Stavarič a Stanislav Struhar 20. 5. 2014

V Krajské knihovně ve Zlíně proběhne setkání spisovatelů Michaela Stavariče a Stanislava Struhara. Ačkoli spolu autoři nikdy nevystupovali, mají spoelčnou životní i uměleckou dráhu - narodili se na Moravě, z Československa emigrovali do Rakouska, začali psát německy a prosadili se na německojazyčném literárním poli.