Česky Deutsch

„Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

Collegium Bohemicum se přestěhuje společně s Muzeem města Ústí nad Labem v roce 2011 do nově zrekonstruované budovy Muzea na adrese Masarykova 1000/3.
Evropská dotace ve výši 337 miliónů korun na rekonstrukci budovy byla investorovi, kterým je magistrát města Ústí nad Labem, schválena 24. 9. 2008. Začátek rekonstrukce muzea je magistrátem města plánován na první čtvrtletí roku 2009. Práce budou probíhat přibližně dva a půl roku. Ve zrekonstruovaném muzeu vzniknou výstavní prostory o rozsahu cca 2000 m2, přednáškové místnosti a reprezentační konferenční sál. Součástí muzea bude také knihovna se studovnou. Správcem objektu bude Muzeum města Ústí nad Labem, které ho bude užívat v úzké spolupráci s Collegiem Bohemicem o.p.s.
Collegium Bohemicum už nyní ve spolupráci s pracovníky Muzea města připravuje koncepci trvalé expozice k tématu dějin Němců v českých zemích pro zrekonstruované prostory a zajišťuje peníze na její financování. Se zahájením činnosti v budově muzea se počítá koncem roku 2011.

Na fotografii: L. Kindlová a T. Sýkora (vedoucí oddělení koncepcí magistrátu) odevzdávají projekt rekonstrukce muzea