Česky Deutsch

Zahájení Česko-německého kulturního jara 2017 v Ústí nad Labem

Česko-německý fond budoucnosti a Collegium Bohemicum, obecně prospěšná, kulturně-vzdělávací a vědecká společnost, srdečně zvou na Informační a setkávací seminář pro české a německé kulturní aktéry. Tento seminář probíhá dnes, 11. 5. 2017, v prostorách Muzea města Ústí nad Labem od 16:00 hodin. Přes 70 zatím přihlášených účastníků se vedle možností podpory z Česko-německého fondu budoucnosti seznámí i s úspěšně realizovanými kulturními projekty. Jejich dotazy budou poté v diskuzi zodpovídat hosté z České republiky i Německa.

Po skončení semináře se od 18:00 hodin v budově Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem koná společenské Zahájení Česko-německého kulturního jara 2017.

Česko-německé kulturní jaro 2017 trvá tři měsíce a zahrnuje více než 100 akcí v České republice a Německu. Cílem tohoto projektu je především podnítit rozvoj úzké spolupráce v oblasti kultury. Jedná se o přeshraniční kulturní iniciativu Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.