Česky Deutsch

Komentovaná prohlídka výstavy Svědkové lidskosti

Sdružení Ackermann-Gemeinde, Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum Vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku výstavy Svědkové lidskosti, která se koná v úterý 14. listopadu 2017 od 17.00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstavou provede její spoluautor PhDr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie.
Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu.
Autory výstavy jsou Ackermann-Gemeinde, Sdružení Ackermann-Gemeinde a Česká křesťanská akademie. Výstava byla poprvé prezentována v německé jazykové mutaci v září 2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V češtině byla poprvé uvedena v únoru 2017 v Emauzském klášteře v Praze. Od té doby putuje po celé České republice za podpory Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti. Vznik výstavy podpořily Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské a Verband der Diözesen Deutschlands.