Česky Deutsch

PhDr. Petr Koura

Ve své disertační práci Swingová mládež a okupační moc v protektorátu Čechy a Morava, kterou právě dokončuje v rámci stipendia Collegia Bohemica, se snaží analyzovat opomíjený fenomén protektorátních dějin – swingovou hudbu. Na základě archivních dokumentů nacistické provenience, výpovědí pamětníků, ale i hudebních a filmových pramenů popisuje ohlas této hudby mezi protektorátní mládeží, její politické souvislosti a pronásledování ze strany okupačního režimu. Pokouší se též porovnat perzekuci swingu na území protektorátu a v ostatních oblastech nacisty okupované Evropy.

PhDr. Petr Koura (1978) – vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě UK v Praze, kde v současné době dokončuje postgraduální studium moderních českých dějin. Přepracovaná a doplněná verze jeho diplomové práce Osobnost podplukovníka Josefa Balabána v rámci československé protinacistické rezistence, vedená prof. Robertem Kvačkem, byla později publikována nakladatelstvím Rybka Publishers a byla jí udělena Cena Jana Palacha. Jako historik působil v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami tzv. protektorátu Čechy a Morava s přesahem do komunistických 50. let, věnuje se též problematice zobrazování historických událostí v hraném filmu. Je autorem řady odborných i popularizačních textů, spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem.

koura.petr@seznam.cz