Česky Deutsch

Nabídka stipendijních pobytů

Collegium Bohemicum podporuje vědeckou práci na nejvyšší úrovni v oblasti bádání o dějinách německojazyčných obyvatel českých zemí. Zajímají nás především projekty zabývající se obdobím od konce 18. století, které užívají moderní teoretické přístupy ke zpracování tematiky identit v širším středoevropském kontextu.

Collegium Bohemicum nabízí stipendijní místa pro česky nebo německy mluvící doktorské studenty historie a dalších sociálních a humanitních oborů za účelem dopsání doktorské dizertace.

Collegium Bohemicum umožní badatelské pobyty také dalším zájemcům, kteří předloží odpovídající projekt a získají finanční podporu z některého z existujících programů, např. přes DAAD http://www.daad.cz/. Podmínečný zvací dopis od Collegia Bohemica lze získat v krátkém termínu po zaslání životopisu, popisu projektu na tři strany (v češtině nebo němčině) a dvou doporučujících dopisů (v češtině, němčině nebo angličtině).

S případnými dotazy se obracejte a podklady posílejte na:

Mgr. Blanka Mouralová
ředitelka

Collegium Bohemicum, o.p.s., Brněnská 2,
400 01 Ústí nad Labem

Tel. (00420) 474 282 640
Fax: (00420) 474 282 646

mouralova@collegiumbohemicum.cz