Česky Deutsch

Co nového v projektu TransStar? – newsletter!

Projekt TransStar Europa, jehož cílem je posílit vzájemné vnímání některých menších jazyků Východní a Střední Evropy především ve vztahu k němčině, tento podzim prezentuje velké množství zajímavých událostí a publikací.

V aktuálním newsletteru naleznete mimo jiné dojmy z uplynulých povedených akcí jako byl TransStar literární vlak Regensburg – Plzeň spojený s účastí na plzeňském projektu Meeting Literature, kdy se čtyři účastníci TransStar Europa vydali hledat zvuk české poesie v němčině. Jako další nechybí dojmy z knižního veletrhu ve Lvově.

Newsletter také informuje o šestém a posledním festivalu projektu TransStar Übersetzungswürfel – Sechs Seiten europäischer Literatur und Übersetzung (Překladatelská kolečka – šest stran evropské literatury a překladu, pozn. překl.). Toto závěrečné setkání bude plné skvělých literárních hostů, a samozřejmě nebudou chybět ani účastníci projektu TransStar a jejich mentoři.

Více se dozvíte v samotném newsletteru zde: http://transstar-europa.com/download/Newsletter%2004-15_CZ.pdf

Aktuální dění v projektu TransStar Europa

I v tomto skoroletním období pokračuje překladatelský projekt TransStar, s dalšími aktivitami. Přečtěte si nový newsletter, ve kterém se dozvíte o nejbližších připravovaných akcích v Praze (Překladatelské dílny a setkání všech účastníků a překladatelů) a Kyjevě (1. Překladatelský festival)

Tohle všechno a ještě mnohem víc naleznete v novém newslettru zde: http://transstar-europa.com/download/downloads/Newsletter%2003-2015_CZ.pdf

TransStar Europa – nový evropský projekt na podporu překladu a literární činnosti

V lednu 2013 odstartoval pod názvem TransStar Europa nový evropský projekt, který organizuje univerzita v německém Tübingenu a dalších devět evropských institucí. Projekt je plánován na 3 roky a klade si za cíl posílit postavení a vzájemné vnímání některých menších evropských jazyků a kultur střední, východní a jižní Evropy, především ve vztahu k němčině.


Stránky projektu

Aktuální dění v projektu Malé památky

Dne 18. dubna se v Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP konala schůzka projektových partnerů na které byl projednán dosavadní postup v dokumentaci drobných nemovitých památek na obou stranicích hranice. Z české strany byla předložena zpráva terénního pracovníka Bc. Michala Trněného, který konstatoval: „ V současné době máme přesně zdokumentováno cirka 80 památek. Mnohé se nám podařilo identifikovat na základě archivních rešerší kolegy Mgr. Leibla a některé se nám zatím nepodařilo dohledat.“ Otázka zůstává, zda jsou na dobro ztraceny, či zda se jejich torza podaří dohledat v blízkém okolí, dodal Trněný. Saská strana představila dokumentaci cca 500 drobných památek, které jsou již zdokumentovány a zaneseny do databáze a v současné době nahrávány do mapového systému GIS. Zástupci saského partnera konstatovali velmi dobrou zachovalost tamějších památek, které jsou v lužicko-srbské oblasti pečlivě udržovány a tak je nestihl osud, kterým prošly obdobné památky na území obydleném před rokem 1945 převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Tato drastická a násilná výměna obyvatelstva je považována za jednu z hlavních příčin přetržení vazeb obyvatel a kulturní krajiny.

Novinky v projektu „Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí“ Aktualizace 1.3.2011

S příchodem vlídnějšího počasí se náš projekt opět posunul o kousek ke svému cíli. Náš pracovník Michal Trněný dokončil terénní dokumentaci v okrese Ústí nad Labem, kde přesně zdokumentoval a lokalizoval celkem 33 objektů drobných nemovitých památek.

Dějiny spojují

V projektu „Dějiny spojují“ mají čeští a němečtí žáci základních a středních škol příležitost hovořit s pamětníky nacismu a stalinismu z obou stran hranic. Osobní setkání žáků a studentů s oběťmi totalitních režimů jsou intenzivní, atraktivní a především účinnou pedagogickou metodou.

Tříletý projekt, jenž začíná od února 2010, obsáhne nejméně 130 setkání. Žáci a studenti se seznámí s lidmi, Čechy i Němci, kteří přežili holocaust a teror padesátých let.

(Projekt byl dokončen v prosinci 2012)

Škola demokratického vzdělávání

V dubnu 2009 jsme zahájili pilotní školní vzdělávací projekt Škola demokratického vzdělávání. Je určen žákům posledních ročníků základních a studentům středních škol a jejich učitelům. Chce zprostředkovat hodnoty demokratického občanství na příkladech z česko-německých dějin, a vést tak mladou generaci k občanské odpovědnosti.

Více...

Škola v kině

Dokumentární i hrané filmy k výuce moderních dějin.

Tragická místa paměti jednoho regionu

Do vzdělávacího projektu Tragická místa paměti jednoho regionu se zapojila čtyři gymnázia z Ústí nad Labem, Chomutově, Lounech a Kadani. Osmdesát studentů a studentek mapovalo cestu soužití českého, německého a židovského obyvatelstva ve svých městech počínaje dramatickými třicátými lety přes druhou světovou válku až k poválečným měsícům roku 1945, kdy mnohonárodnostní soužití v severních Čechách definitivně skončilo.

Webová stránka projektu:

www.mistapameti.cz

Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí, období 2009 - 2012

Hlavním cílem projektu je zjištění skutečného stavu drobných památek v česko-saském příhraničí, jež dotvářejí kulturní krajinu, avšak často trpí značnou devastací a zůstávají na okraji zájmu široké i odborné veřejnosti.


Aktuální informace (prosinec 2010)

Aktuální stav projektu „Malé památky“ č. 100011485 k 20. prosinci 2010

Během druhé poloviny roku 2010 zesílila intenzita sběru dat v terénu, kdy pracovníci projektu využili příznivého počasí a dokumentovali až do konce listopadu. Zde přinášíme několik částečných výsledků práce odborných pracovníků projektu.