Česky Deutsch

Aktuality v projektu Malé památky (září 2011)

Pracovníci projektu společně s odborníky z Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, vybrali ve výběrovém řízení konaném dne 2. srpna 2011.Pro vzorové restaurování bylo vybráno Ukřižování v obci Blansko, místní část Květnov (v okrese Chomutov). Předpokládaná doba realizace samotného restaurování pak byla stanovena do února 2012.
V současné době terénní pracovníci pokračují v dokumentaci drobných nemovitých památek ve zkoumaném území.