Česky Deutsch

ProměnaVR-VRwandlung: Kafkova Proměna jako virtuální realita

Prostorová instalace ProměnaVR vznikla ve spolupráci Goethe-Institutu s českým startupovým týmem kolem uměleckého vedoucího a režiséra Miky Johnsona. Po několika zastávkách - v Praze a dalších městech - bude v rámci letošního festivalu představena i v Ústí nad Labem.
Projekt prezentuje Kafkovu Proměnu, originální dílo světové literatury z Prahy, které samo o sobě představuje určitý druh ponoření do virtuální reality. Návštěvníci se tak budou moci pomocí brýlí naplno přenést do světa hlavní postavy Řehoře Samsy a na vlastní kůži zažít proměnu ve hmyz. Vernisáž instalace se bude konat za přítomnosti samotného autora Miky Johnsona.

Vernisáž: 4. listopadu, od 14:00

Vstupné: v rámci vernisáže zdarma, další dny 50 Kč / 30 Kč (snížené)
Předprodej: na pokladně muzea (od 9 do 18 hodin, mimo pondělí)
www.museumusti.cz

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info

Česko-německé inkluzivní taneční divadlo Kafkasia

Kafkasia je inkluzivní taneční divadelní představení na motivy povídek Franze Kafky, které vzniklo na základě spolupráce německého choreografa Bronislava Roznose a české taneční umělkyně Terezy Leopold Vejsadové. Tato česko-německá šestičlenná koprodukce, v rámci které vystupují i dva tanečníci s tělesným handicapem, nabídne neobyčejný zážitek, při kterém aktéři diváka zavedou do průzračně čistého a zároveň surreálného světa inspirovaného osobností a životem Franze Kafky.
Vystoupení je doprovázeno videoprojekcemi a hudebními útržky, které mu dodávají ještě větší hloubku a zesilují prožitek z uměleckého projevu tanečníků. Projekt Kafkasia vznikl za laskavé podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Vstupné: zdarma
Veřejný sál Hraničář

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info

Schalekovi - středoevropská rodina

Srdečně Vás zveme na výstavu
Schalekovi – středoevropská rodina. Sto let historie v pěti životech
Výstava bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 25. 10. 2018 od 17.00 hod. v Muzeu města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3.
Putovní výstava a krátký dokumentární film přibližují středoevropské dějiny 20. století prostřednictvím pěti biografií členů německo-česko-židovské rodiny Schalekových.
Autorem výstavy a filmu je publicista Ralf Pasch ve spolupráci s Německým kulturním fórem střední a východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V.).
Výstava v Ústí nad Labem se koná za spolupráce Collegia Bohemica a Muzea města Ústí nad Labem v rámci 20. Dnů české a německé kultury.
Výstava potrvá do 11. 11. 2018.

Iva Bittová a Hana Kotková hrají Kafkovy fragmenty

Na české straně zahájí festival 20. Dny české a německé kultury výjimečný koncert fenomenální houslistky a zpěvačky Ivy Bittové, která dlouhodobě žije v USA, a houslistky Hany Kotkové, žijící trvale ve Švýcarsku. Obě umělkyně představí dílo nejznámějšího žijícího maďarského skladatele Györgye Kurtága (nar. 1926), napsané pro soprán a housle. Skladba, označovaná za „téměř neproveditelnou“, se skládá ze čtyřiceti krátkých hudebních úryvků na texty, které Kurtág vybral z deníků, povídek či dopisů spisovatele Franze Kafky. Po jarním uvedení nešetřila hudební kritika chválou na autorskou představivost G. Kurtága a interpretační I. Bittové a H. Kotkové.

Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (snížené)
Předprodej: www.operabalet.cz

Akce na facebooku

Další informace: www.tdkt.info

Základní informace o festivalu Dny české a německé kultury

Dny české a německé kultury patří mezi nejuznávanější a největší festivaly české kultury v zahraničí. Konají se každoročně na přelomu října a listopadu. Širokému spektru publika je nabízen bohatý a jedinečný program. Tento již pevně etablovaný festival skýtá v celém Euroregionu Labe/Elbe příležitost k česko-německým setkáním, která doprovází odpovídající kulturní program.

Organizátoři festivalu

Dny české a německé kultury se konají se od roku 1999 v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe (do roku 2006 pod názvem "Dny české kultury"). Tento přeshraniční festival iniciovala Nadace Brücke/Most spolu s Českým centrem Drážďany a Zemským hlavním městem Drážďany. V roce 2010 ukončilo České centrum Drážďany svou činnost a roli spolupořadatele následně převzal Generální konzulát České republiky v Drážďanech. V roce 2007 rozšířila řady spolupořadatelů společnost Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem.

Cíle festivalu

Festival Dny české a německé kultury chce vysílat nové impulzy k rozvoji interkulturní spolupráce v příhraničním regionu. Cílem tak je trvalé sdružování lidí na obou stranách hranice, a to prostřednictvím rozmanité nabídky akcí. Festival tak chce propagovat a popularizovat kulturu obou zemí před návštěvníky jednotlivých festivalových akcí, různými organizacemi a kulturními činiteli. Oboustranný zájem o kulturní bohatství sousední země je podporován kulturním programem, který je zaměřen na všechny věkové a zájmové kategorie.

Ohlasy

Každoročně je zaznamenán vzrůstající zájem publika na obou stranách hranice. Svou aktivitou a rozmanitým programem si Dny české a německé kultury získaly pevné místo v kulturním životě Drážďan a okolí. Atraktivní jsou i pro českou stranu Euregionu Elbe/Labe a každým rokem si upevňují místo v kulturních kalendářích regionu. Tuto skutečnost mimo jiné jasně dokládá vysoký počet návštěvníků na obou stranách hranice, který činí přibližně 10 000 návštěvníků ročně. Tento počet neustále roste a stoupá tak oboustranný zájem o kulturu sousední země, který je hlavním cílem tohoto festivalu. Jedná se o jeden z nejuznávanějších a nejrozsáhlejších festivalů české kultury v zahraničí, který od svého vzniku v roce 1999 přispívá významnou měrou k prohlubování vztahů mezi severními Čechami a Saskem a mezi Českou republikou a Německem.

Tematický koncept festivalu

Na základě vlastních zkušeností z posledních let sázejí Dny české a německé kultury na smíšenou nabídku známých a méně známých umělců, vědomě také se zvýšeným sociokulturním zaměřením. Součástí rozmanitého a bohatého programu jsou akce z divadelního, filmového, literárního i hudebního žánru, sympozia a workshopy, stejně jako výstavy a přednášky týkající se česko-německých vztahů.