Česky Deutsch

Interaktivní průvodce po městě Ústí nad Labem

Interaktivní průvodce po městě Ústí nad Labem je výsledkem spolupráce Česko-německého fóra mládeže, Collegia Bohemica a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, programu Mládež v akci a Martina Hausenblase.
Skupina mladých lidí z České republiky a Německa v tomto průvodci vyzdvihuje významné události a místa spojená s městem Ústí nad Labem, samozřejmostí je zmapování možností kulturního vyžití ve městě. Projekt tak nabízí ucelený seznam míst, která by při návštěvě Ústí nad Labem neměla být opomenuta.

Tento text shrnuje text o samotném projektu interaktivního průvodce na jeho webových stránkách (viz odkaz dole)

Domovská stránka projektu a interaktivní průvodce