Česky Deutsch

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

Mgr. Václav Houfek - Předseda dozorčí rady

houfek@muzeumusti.cz
ředitel Muzea města Ústí nad Labem

Mgr. Lucie Kalhousová - členka dozorčí rady

právnička UJEP

Mgr. Tomáš Rieger - člen dozorčí rady

Pracovník odpovědný za vztahy s veřejností - Památník Terezín

Mgr. Tomáš Wiesner - člen dozorčí rady

ředitel Oblastního muzea v Litoměřicích

Ing. Marcel Uchytil - člen dozorčí rady

ředitel Odboru investic MKČR

Mgr. Jaroslav Kolčava - člen dozorčí rady

Kancelář ekonomických analýz a koncepcí MKČR