Česky Deutsch

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

Mgr. Václav Houfek - Předseda dozorčí rady

houfek@muzeumusti.cz
ředitel Muzea města Ústí nad Labem

Mgr. Lucie Kalhousová - členka dozorčí rady

Právnička UJEP

Mgr. Tomáš Rieger - člen dozorčí rady

Pracovník odpovědný za vztahy s veřejností - Památník Terezín

Mgr. Petr Karlíček, Ph. D. - člen dozorčí rady

ředitel Archivu města Ústí nad Labem

Ing. Marcel Uchytil - člen dozorčí rady

ředitel Odboru investic MKČR

Martin Martínek, M.A. - člen dozorčí rady

vedoucí kanceláře ekonomických analýz a koncepcí MKČR