Česky Deutsch

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica

Dr. Hana Nogossek

Německé historické muzeum v Berlíně

Mgr. Alena Petruželková

vedoucí knihovny Památníku národního písemnictví

PhDr. Hana Rousová

znalkyně německého moderního umění z českých zemí

Prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD.

vlnas@ngprague.cz
ředitel Sbírky starého umění Národní galerie

Mgr. Václav Houfek

houfek@muzeumusti.cz
Ředitel Muzea města Ústí nad Labem

Dr. Eva Habel

etnoložka