Česky Deutsch

Zapomenutí Hrdinové

Autor: Tomáš Okurka (ed.) / Kategorie: Vědecké

Mezi německy hovořícími občany bývalého Československa byli též odpurci nacismu. Vystupovali jako protivníci henleinovcu, v dobe ohrožení Československé republiky v roce 1938 prokazovali ochotu ji bránit, během nacistické okupace se doma či v emigraci zapojili do odbojové činnosti, mnozí z nich byli nacistickým režimem vězněni nebo popraveni. Z největší části se jednalo o sociální demokraty a komunisty, mezi německými antifašisty najdeme ale i nesocialistické a politicky neorganizované odpurce Hitlera, například katolické duchovní. Tito lidé se po válce zpravidla nedočkali zaslouženého uznání, ale byli naopak jakožto príslušníci „provinilého“ nemeckého národa vystaveni nenávisti české společnosti a znovu perzekvováni.