Česky Deutsch

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem společnosti.

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. - předsedkyně Správní rady

ředitelka Ústavu Slovansko-germánských studií, vysokoškolská pedagožka

Mgr. Tomáš Vlach - člen Správní rady

Zastupitel Statutárního města Ústí nad Labem

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. - členka Správní rady

Děkanka FF UJEP

Ing. Eva Fialová - členka Správní rady

Poslankyně Parlamentu ČR; zastupitelka Statutárního města Ústí nad Labem

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. - člen Správní rady

Vysokoškolský pedagog

Dr. Martin Thiel - člen Správní rady

MKČR

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph. D. - člen správní rady

Náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví MKČR

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka - člen správní rady

Pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR

Mgr. Martin Krsek - člen Správní rady

Muzeum města Ústí nad Labem